İHALE KONUSU İHALE TARİHİ
 

✅Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 10(on) yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.K nun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

21.03.2024
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 10(on) yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.K nun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

19.03.2024
 

✅Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 3 dingilli lowbed ile 1 adet 24 m3 havuz tipi dorse mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

22.03.2024
 

✅Belediyemize ait Karaagaç Mahallesinde bulunan onaylı imar planında semt spor alanında kalmakta olan koordinatları belirtilen 4365,91 metrekare yüzölçümlü alan ve çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan sosyal tesis binasına 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulüyle ihale edilecektir.

29.02.2024
 

 ✅Müdürlüğümüzce 2024 yılı kış ve bahar aylarında yapılacak çalışmalarda kyullanılmak üzere, çeşitli tiplerde ve ölçülerde taş tozu, asfalt, mıcırı ve alt malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

29.01.2024

SONUÇ

 

✅ Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

05.12.2023
 

✅ Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 

05.12.2023 
 

Belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilen ilana ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) bendine göre “kapalı teklif usulü” ile müşterek satışı yapılacaktır.

16.11.2023
 

İlimiz Menzilahır Mahallesi 320 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Halı Saha Spor Tesisinin bakım ve onarımının yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2023/1170139

02.11.2023
 

2024 yılı için Belediyemize ait araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 750000 litre Motorin (Diğer) alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2023/1145426

SONUÇ

21.11.2023

 

✅ Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

31.10.2023 
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır 

31.10.2023
 

İlimiz Enez İlçesi Çataltepe Mahallesinde Mülkiyeti Enez Belediyesine ait 565 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak olan Çok Amaçlı Salonun betonarme temel, perde ve çelik karkas kısmının yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2023/1136651 

03.11.2023
 

Müdürlüğümüz karla ve buzla mücadele işlemlerinde kullanılmak üzere 400 ton ham tuz alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 2023/1124052 

26.10.2023

SONUÇ

  ✅Belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilen ilana ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35'inci maddesinin (a) bendine göre "kapalı teklif usulü" ile müşterek satışı yapılacaktır. 24.10.2023
  ✅Belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilen ilana ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35'inci maddesinin (a) bendine göre "kapalı teklif usulü" ile satışı yapılacaktır. 24.10.2023
  Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Şehirlerarası Otobüs Terminali çatısının bakım ve onarımının yapılması 20.10.2023
  Şehrimiz Meydan, Nişancıpaşa ve Medrese Alibey mahallelerindeki cadde ve sokaklarda beton parke taş kaplama yapılması yapım 09.10.2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır 12.10.2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 12.10.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine gore Kapali Teklif(Artırma) Usulü ile satılacaktır. 03/10/2023 
  Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır  03/10/2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine gore Kapali Teklif(Artırma) Usulü ile satılacaktır. 03.10.2023
  Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar biriminde kullanılmak üzere Mini Ekskavatör (mini kazıcı)mal alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2023/953487 05.10.2023
  Şehrimiz Karaağaç Mahallesinde çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere sosyal tesis binası yapılması  18.09.2023
  Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır  12/09/2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 12.09.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır 12.09.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.  22.08.2023
  Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır 22.08.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır 22.08.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 01.08.2023 
  Şehrimiz Şükrü Paşa, Fatih, 1 Murat, Kocasinan Mahallelerindeki cadde ve sokaklarda beton parke taş kaplama yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

SONUÇ

19.07.2023

  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 06.07.2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 06.07.2023
  Şehrimiz Şükrü Paşa, Fatih, Koca Sinan, İstasyon, Abdurrahman, Talat Paşa, Barutluk Mahallelerindeki cadde ve sokaklara BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt yol kaplaması yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2023/644314

SONUÇ

18.07.2023  

  Karaağaç Mahallesine Halı Saha ve Spor Tesis Binası yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır 2023/606284 05.07.2023
  2024 Yılı 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Unvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (açık arttırma) ile satışa çıkarılacaktır. 09.07. 2023  
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alanda teşhir/tanıtım/satış amaçlı kullanılmak üzere yüklenici tarafından 50 adet standın kurulumu ve işletilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.  22.06.2023  
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan iç büfenin (stadyum içi) işletilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir. 22.06.2023 
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alan büfe olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.  22/06/2023  
  Şehrimiz Abdurrahman, Karaağaç, İstasyon, Sabuni, Dilaverbey, Mithatpaşa Mahallelerindeki cadde ve sokaklara beton parke taş ile kaplama yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2023/567888 03.07.2023
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alan Eğlence Alanı (Lunapark) olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.  20.06.2023 
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alan büfe olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir 15.06.2023 
  03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alanda teşhir/tanıtım/satış amaçlı kullanılmak üzere yüklenici tarafından 130 adet standın kurulumu ve işletilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir 15.06.2023
  Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide koordinatları belirtilen 1904,96 m² yüzölçümlü alan ‘’Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’’ haftası dahil olmak üzere 1 ay süre ile çevirmeci yeri olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 3 yıl süreliğine kiraya verilecektir.  
  Şehrimiz 1 Murat Mahallesine Yeni Pazar Yeri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2023/541872

SONUÇ

21.06.2023

  Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi Cenaze defin hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kefenlik patiska ve malzemelerin alınması Mal Alım İşi 2023/532478 16.06.2023
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 08.06.2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 30.05.2023 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 30.05.2023
  Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları barınağı Geçici Bakım Evi Biriminde sokak hayvanlarının beslenmesi için etli kuru mama mal alım işi  2023/457958  18.05.2023
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere çok amaçlı bina kaba inşaatı yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

SONUÇ

09.05.2023

   ✅ Şehrimiz 24 mahallesindeki cadde sokaklara beton parke taş ile yol yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2023/403410 15.05.2023  
  Müdürlüğümüzce 2023 yılında yapılacak yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli tiplerde ve ölçülerde taş tozu, asfalt mıcırı, alt temel ve temel malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.    
   ✅ Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları geçiçi bakımevi birimine sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisinde ve kısırlaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere veteriner ilaç malzemesi mal alımı işi  26.04.2023  
  Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesine İzmit, İzmir ve Kırıkkale Tüpraş Rafinerilerinden Bitümlü Malzeme Nakli Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   2023/180078 20.03.2023
  Şehrimiz Yeni Mezarlığında bulunan alanlara yeni mezar yerleri düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2023/164532

SONUÇ

08.03.2023

  Küplü Belediyesi Şehit Nezir Kına caddesi ve bağlantı yollarına beton parke kaldırım yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır 

SONUÇ

2023/159769

  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 12.01.2023 
  Ham Tuz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2022/1395324 23.12.2022
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 29.11.2022
  Belediyemize ait  taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 24.11.2022
  Belediyemize ait  taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 24.11.2022
  Edirne Belediyesi mülkiyetinde bulunan 22 ED 462 ve 22 ED 551 Plakalı körüklü otobüslerin üzerine takılı oldukları plakalar ile birlikte (7F) nolu toplu taşıma güzergahında yolcu taşımacılığı yapmak üzere 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 22/11/2022 
  Belediyemiz araç ve iş makinelerinde 2023 yılında kullanılmak üzere 750000 litre Motorin (Diğer) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2022/1193277

SONUÇ

07.12.2022

  Müdürlüğümüzce 2023 yılı boyunca kullanılmak üzere 3 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici ve 1 adet lastik tekerlekli mini yükleyici çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2022/1195572

SONUÇ

01.12.2022

  Müdürlüğümüzde görev alan personel şirketi çalışanlarının 2022 yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş kıyafetlerinin alınması 2022/1166220

SONUÇ

10.11.2022

  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 27.10.2022
  Belediyemiz uhdesinde bulunan 1 (bir) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 
27.10.2022
  Edirne Belediyesi Ambalaj Atıklarının Toplaması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi İşi; 36 ay süre ile 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı R.G. yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan ambalaj atıklarının Belediye sınırları dahilindeki mahalle ve alanlarda, sıfır atık yönetim sistemini oluşturmamış konutlar, resmi kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları, sağlık kurumları, satış noktaları, sanayilerde, kamu kurum ve kuruluşları, lojmanlar, oteller, iş ve alışveriş merkezlerinden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma (1. Tip, 2. Tip, 3. Tip herhangi biri) tesisleri konusunda alınmış Çevre ve Lisans Belgesi ile şartname usul ve esaslarına uygun olarak ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerine iletim işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 18/10/2022 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır  25.10.2022
   ✅ Şehrimiz Şükrü Paşa, Fatih, Koca Sinan ve 1 Murat Mahallelerinde bulunan cadde ve sokakların beton parke taş ile yol ve kaldırım tamirlerinin yapılması yapım işi  2022/990921

SONUÇ

06.10.2022  

 

✅ Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 

11.10.2022
 

✅ Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

11.10.2022
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3004 Parsel :4 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3023 Parsel :1 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3034 Parsel :2 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3034 Parsel :4 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3034 Parsel :6 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3034 Parsel :8 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3045 Parsel :8 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

13.09.2022
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada: 3038 Parsel :1 ait dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ

13.09.2022
  Şehrimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesine yapılacak 100 Yıl Anıtı alanına sert zemin kaplaması ve aydınlatma projesi uygulanması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  2022/885094 12.09.2022 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 13.09.2022 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 13.09.2022
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Talatpaşa Mahallesi, Kırmızı Gül Caddesi, No:95 adresinde bulunan Yaş Sebze Meyve Hali 8 nolu işyeri Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir. 08.09.2022
  Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt şantiyesine idari bina, perde duvar ve tel çit yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

SONUÇ

02.09.2022

  Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Biriminde Kullanılmak Üzere Veteriner İlaç ve Sarf Malzemeleri Mal Alım İşi 2022/791591 31.08.2022 
  Şehrimiz Yıldırım Mahallesine yapılacak 100 Yıl Anıtı İçin Alan Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2022/826928

SONUÇ

31.08.2022 

  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli nalbur ve inşaat malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2022/783413

SONUÇ

26.08.2022

  Edirne Belediyesi Ambalaj Atıklarının Toplaması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi İşi; 36 ay süre ile 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı R.G. 
yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan ambalaj atıklarının Belediye sınırları dahilindeki mahalle ve alanlarda, sıfır atık yönetim sistemini oluşturmamış konutlar, resmi kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları, sağlık kurumları, satış noktaları, sanayilerde, kamu kurum ve kuruluşları, lojmanlar, oteller, iş ve alışveriş merkezlerinden, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tip 2 konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olan Lisanslı TAT (Toplama Ayırma Tesisi) ve Lisanslı GDT (Geri Dönüşüm Tesisi) sahibi ve atık ön işlem ve geri kazanım yapabilen gerçek veya tüzel kişilerce yukarıda anılan yönetmelik hükümlerine göre toplanması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.
11.08.2022 
  Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkii’ndeki ekli yerleşim planı üzerinde işaretli (Festival alanı dışında) büfe 27 Haziran – 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında “661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali haftası” süresince, 2886 sayılı kanunun 51/a maddesine göre Açık Teklif arttırma Usulü kullanıma verilecektir. 21.06.2022 
  27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alanda teşhir/tanıtım/satış amaçlı kullanılmak üzere yüklenici tarafından 130 adet standın kurulumu ve kullanıma verilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir. 21.06.2022 
 

2023 Yılı 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Unvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (açık arttırma) ile satışa çıkarılacaktır.

03.07.2022 
 

Belediyemiz uhdesinde bulunan 1 (bir) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 

23.06.2022
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkii’ndeki ekli yerleşim planı üzerinde işaretli (Festival alanı dışında) büfe 27 Haziran – 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında “661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali haftası” süresince, 2886 sayılı kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü kullanıma verilecektir

14.06.2022
 

27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası” süresince Sarayiçi Mevkiinde bulunan ekli krokide işaretli alanda teşhir/tanıtım/satış amaçlı kullanılmak üzere yüklenici tarafından 130 adet standın kurulumu ve kullanıma verilmesi işi 2886 sayılı D.İ.K. nun 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

14.06.2022 
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki çrvirmeci yeri 20 Haziran -03 Temmuz 2022 tarihli 661. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kullanıma verilecektir.  

09.06.2022  
 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki Eğlence alanı (Lunapark) 27 Haziran -03 Temmuz 2022 tarihli 661. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kullanıma verilecektir. 

09.06.2022
  Edirne Belediyesi'ne ait taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satışı.
09.06.2022
  Edirne Beyendik Belediyesinin Belde sınırları içerisindeki Anafartalar Caddesi güzergâhlarındaki yaya kaldırımların yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2022/491511

SONUÇ

06.06.2022 

  Şehrimiz İstasyon Mahallesine Halı Saha ve Spor Tesis Binası yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2022/487789

SONUÇ

02.06.2022 

  Şehrimiz Şükrüpaşa, Fatih, Kocasinan ve Abdurrahman Mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklardaki kaldırımlara baskı beton tretuvar yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2022/458393

SONUÇ

03.06.2022 

  Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevi biriminde bulunan binaların ve kafeslerin bakım ve onarımlarının yapılması ile yasaklı ırklar için yapılan alanların güvenli hale getirilmesi yapım işi 2022/459060

SONUÇ

18.05.2022

  ✅2022 yılı 661 Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ve sağlık birimlerinde kullanılmak üzere medikal sarf malzeme mal alımı işi 2022/426993 09.05.2022
  ✅Belediyemiz uhdesinde bulunan 1 (bir) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile 
yapılacaktı
10.05.2022
  ✅Meriç Belediye Başkanlığı Çay bahçesine kapalı bekleme alanı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

SONUÇ

29.04.2022

Müdürlüğümüz asfalt şantiyesinde bitümlü sıcak karışım (BSK) üretiminde kullanılmak üzere 30000 kg Fuel Oil No:4 Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0,1 i geçen ancak %1 i geçmeyen) alımı 2022/217169 18.03.2022
     
Müdürlüğümüz asfalt şantiyesinde RMS-C istasyonundan doğalgaz iç tesisat hattı çekilmesi yapım işi 2022/204553 18.03.2022
     
Şehrimiz yeni açılan imar yollarına ve asfalt kaplamalı yollarına asfalt kaplama işlerinde kullanılmak üzere Edirne Merkez Teslimi Nakliye Dahil BSK (bitümlü sıcak karışım) asfalt malzemesi alımı 2022/143118

29.03.2022

SONUÇ

     
Müdürlüğümüzce 2022 yılında yapılacak yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli tiplerde ve ölçülerde taş tozu, asfalt mıcırı, alttemel ve temel malzemesi 2022/23078 17.02.2022
     
Müdürlüğümüzce yol yapım işlerinde kullanılmak üzere 4000 ton 5-12mm ölçülerinde asfalt mıcırı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2021/737473 23.11.2021
SONUÇ

 
     
3 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici ve 1 adet Lastik Tekerlekli Mini Yükleyici Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 2021/702453 29.11.2021
     
Müdürlüğümüz asfalt şantiyesinde bitümlü sıcak karışım (BSK) üretiminde kullanılmak üzere yaklaşık 120000 kg Fuel Oil No:4 Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0,1 i geçen ancak %1 i geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 2021/609691 26.10.2021
     
Belediyemiz uhdesinde bulunan 11 (Onbir) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi ayrı ayrı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 12.10.2021
     
Şehrimiz Şükrü Paşa Mahallesi Şükrü Paşa Caddesine yaya kaldırımı ve Kültür Merkezi Binasına çevre düzenlemesi ile açık otopark yapılması 2021/610518 19.10.2021
     
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ek Hizmet Binası yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2021/542335 22.09.2021
SONUÇ 
     
Belediyemiz Asfalt Şantiyesine doğalgaz hattı çekilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 2021/524446 21.09.2021
     
Şehrimiz Şükrüpaşa, Fatih, Kocasinan ve Abdurrahman mahallelerinin cadde ve sokaklarında beton parke taş ile yol-kaldırım yapılması yapım işi 2021/520528 20.09.2021
     
Belediyemiz Müdürlüklerine çeşitli üstyapılı araç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2021/407696
İşin Adı :Belediyemiz Müdürlüklerine çeşitli üst yapılı araç alımı işi İhale Bedeli :6.257.000,00.-TL Sözleşme Tarihi :03.09.2021 Fiilen İşe Başlama Tarihi :03.09.2021 İhale Usulü :Açık İhale Yüklenicinin Adı :GAZİANTEPLİ KARDEŞLER MOTORLU ARAÇLAR SAN. TİC. A.Ş. Yüklenicinin Adresi :Akçaburgaz Mah. 1571 Sok. No:4/1 Esenyurt İSTANBUL V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No :Esenyurt V.D.389 140 2956 Katılım Sayısı :3 Geçerli Teklif Sayısı :3
16.08.2021

SONUÇ 
     
2022 Yılı 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (açık arttırma) ile satışa çıkarılacaktı
 
11.07.2021

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü 2021 Yılı Müdürlüğümüze Bağlı Sokak Hayvanları Barınağı Biriminde Kullanılmak Üzere Muhtelif Kalemlerde Veteriner İlaç, Sarf Ve Operasyon Malzeme Mal Alımı
06.07.2021
     
Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Asfalt Şantiyesinde kullanılmak üzere 300000 kg Fuel Oil 4 Numara – Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.2021/250190 24.05.2021
     
Şehrimiz Şükrüpaşa Mahallesi ve Yeni Toki Mevkiine park içi yürüyüş yolları ve beton saha yapım işi 2021/227561 28.04.2021
     
Her türlü yapı, yol, tamir,bakım, onarım işlemlerinde kullanılmak üzere çeşitli inşaat malzemeleri alımı 2021/195962 30.04.2021
     
Edirne Belediyesi Kültür Merkezi binasındaki konferans salonlarının tamamlamasıyla ilgili Mimari ve Elektronik sistemlerinin yapım iş i2021/177903 22.04.2021
SONUÇ 
     
Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2021/172297 16.04.2021
     
Müdürlüğümüz asfalt plentine çeşitli makine ve techizatların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2021/155752

İşin Adı : Müdürlüğümüz Asfalt Plentine çeşitli makine ve techizatların alınması işi İhale Bedeli : 1.353.000,00.-TL Sözleşme Tarihi : 03.05.2021 Fiilen İşe Başlama Tarihi : 03.05.2021 İhale Usulü : Açık İhale Yüklenicinin Adı : ELİBOL ASFALT MAKİNALARI ELEKTRİK İNŞ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Yüklenicinin Adresi : Saray Mah. Keresteciler Sitesi 5. Sok. No:4-6 Kahramankazan ANKARA V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No : 333 071 3122  Kahramankazan V.D Katılım Sayısı : 1 Geçerli Teklif Sayısı : 1
SONUÇ 
15.04.2021
     
Fatih ve Kocasinan Mahallelerine park içi yürüyüş yolları, beton saha, baskı beton kaldırım ve Şükrü Paşa Mahallesine beton perde duvar yapılması 2021/149623 SONUÇ 
26.03.2021
     
Edirne Belediyesl Basin Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 2021 yılı sonuna kadar Muhtelif Cins ve Sayida Reklam Baski Malzemesi Hlzmet alım işi 2021/75815 11.03.2021
     
Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar biriminde kullanılmak üzere uzar bomlu bir kazıcı yükleyici(mini backhoe-loader)alınması mal alım işi alımı 2021/39240 23.02.2021
Belediyemiz bünyesindeki spor tesislerinde kullanılmak üzere 1 adet portatif tribün alımı 
2021/38818
22.02.2021
     
Müdürlüğümüz asfalt şantiyesi ve içme suyu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere 90000 kg Fuel Oil No:4 Kalorifer Yakıtı alınması 2021/8653 25.01.2021
     
19.01.2021 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile taşınmaz ve taşınırmal satış ihalesi ile taşınmazmal kiralama ihalesi yapılacaktır. 19.01.2021
     
Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Çift Kabin Köşeli Tip Açık Kasa Pick-up Kamyonet alımı 2020/622595
İşin Adı :Çift Kabin Köşeli Tip Açık Kasa Pick-up Kamyonet Alım İşi İhale Bedeli :228.000,00.-TL Sözleşme Tarihi :16.12.2020 İhale Usulü :Açık İhale Yüklenicinin Adı :Tuzcular Otomotiv San. ve Tic. A. Ş Yüklenicinin Adresi :Koca Sinan Mah. E-5 Karayolu Cad. No:43 EDİRNE V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No :Arda V.D. 872 008 0296 Katılım Sayısı :2 Geçerli Teklif Sayısı :2
01.12.2020
SONUÇ 
     
Belediyemiz bündesinde bulunan 12 (Oniki) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.  17.11.2020 
     
2021 yılında Belediyemiz bünyesindeki araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 700000 litre Motorin (Diğer) alımı 2020/549450  13.11.2020
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 15.10.2020
     
Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Biriminde cenaze defin hizmetlerinde kullanılmak üzere kadın erkek kefen takımı ve kefenlik patiska kumaş alınması mal alım işi alımı 2020/499179 14.10.2020
     
Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere madeni yağ, antifriz, adblue ve üstübü bez alınması işine alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir 2020/481771 24.09.2020
  İşinAdı: Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere madeni yağ, antifriz, adblue ve bez alım işi İhale Bedeli :511.340,00.-TL Sözleşme Tarihi :14.04.2021 Fiilen İşe Başlama Tarihi :14.04.2021 İhale Usulü :Açık İhale Yüklenicinin Adı :SEHAB BETON PARKE İNŞ. EMLAK REKLAMCILIK TEMİZLİK TAAH. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Yüklenicinin Adresi :Çavuş Bey Mah. Mumcular Sok. No:28 EDİRNE V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No :758 026 07 36 Kırkpınar V.D. Katılım Sayısı :1 Geçerli Teklif Sayısı SONUÇ
     
Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barınağında bulunan binaların ve müştemilatların bakım onarımı ve Engelsiz Yaşam Merkezi çatısının yapılması ile bakımının yapılması 2020/470579 21.09.2020
  İşin Adı : Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barınağında bulunan binaların ve müştemilatların bakım onarımı ve Engelsiz Yaşam Merkezi çatısının yapılması işi İhale Bedeli :121.545,20 TL  Sözleşme Tarihi :12.10.2020 İş Yeri Teslim Tarihi :13.10.2020 İhale Usulü :Açık İhale Yüklenicinin Adı :EDİRNE PREFABRİK İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Yüklenicinin Adresi :Çavuşbey Mah. Arifpaşa Çık. Sok. Filiz Apt. 1/ 4 EDİRNE V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No :Kırkpınar V.D. 3240745035 Katılım Sayısı :7 Geçerli Teklif Sayısı :3 SONUÇ
     
Edirne İli Merkez İlçesi, Eski Vali Konağı, İkiz Evler Ve Protokol Evi Çay Bahçesi (Basit Onarım) Bakım Ve Onarımının Yapılması 2020/460934 15.09.2020
  İşin Adı : Edirne İli Merkez İlçesi, Eski Vali Konağı, İkiz Evler ve Protokol Evi Çay Bahçesi (basit onarım) bakım ve onarımının yapılması İhale Bedeli :223.545,98.TL  Sözleşme Tarihi :30.09.2020 Fiilen İşe Başlama Tarihi :05.10.2020 İhale Usulü :Açık İhale Yüklenicinin Adı :Trakya Restorasyon A.Ş Yüklenicinin Adresi :Şükrü Paşa Mah. Şükrü Paşa Cad. No:24/1A Merkez-EDİRNE V.D. / Vergi veya T.C.Kimlik No :859 058 40 25 Katılım Sayısı :2 Geçerli Teklif Sayısı :2 SONUÇ
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 20.08.2020
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 20.08.2020
     
Edirne Belediyesi Mevcut Kurulu Bulunan ve İlave Kurulacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) 10 Yıl Süre İle Bakım ve İşletilmesi İşi; 27.08.2020
     
Belediyemiz bünyesinde bulunan Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi 685 Ada 139 Parsel deki Mali Hizmetler Müdürlüğü binasının bakım ve onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.2020/381383 10.08.2020
  Belediyemiz bünyesinde bulunan Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi 685 Ada 139 Parsel deki Mali Hizmetler Müdürlüğü binasının bakım ve onarımının yapılması işi ihalesi SONUÇ BİLGİLERİ.
İhale Bedeli : 786.738,45.-TL, İhale Usulü : Açık İhale
Katılımcı Sayısı : 4, Geçerli Teklif: 3
İhaleyi Kazanan : ÇAKMAK İNŞAAT MOTORLU ARAÇLAR GIDA TİC.LTD.ŞTİ.
Sözleşme ve İşe Başlama Tarihi : 31.08.2020
SONUÇ
     
Edirne İli İpsala ilçemizde bulunan Atatürk İlkokulunun çok amaçlı salonunun konferans salonuna dönüştürülmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.2020/319775

SONUÇ

13.07.2020

     
Şehrimiz Şükrü Paşa, Fatih , Talatpaşa , Abdurrahman Mahallelerinde yaya kaldırım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2020/248415

SONUÇ

01.06.2020

     

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Biriminde Kullanılmak Üzere 1(Bir) Adet Hasta Nakil Aracı Mal Alım İşi 2020/233652

12.06.2020
     
Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Birimi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının tedaisinde ve kısırlaştırılma işlemlerinde kullanmak üzere ilaç ve sarf malzeme alım işi 11.05.2020
     
Müdürlüğümüz karla mücadele işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyon üstü tuz serpme ekipmanı ve 2 adet kamyon önü kar küreme bıçağı alımı 2020/131672

SONUÇ

24.03.2020

Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2020 yılında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Alt temel malzeme,Temel malzeme ve Asfalt mıcırı alımı işi  2020/127166 

SONUÇ

 07.04.2020 

Belediyemiz Asfalt Şantiyesi ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere 300000 kg Fuel Oil No:4 Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

SONUÇ

25.03.2020

Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan dökümü yapılan 1 (bir) adet WC (umumi tuvalet) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir. 10.03.2020
Şehrimiz Maslak Mevkiinde bulunan Yenişehir mezarlığında mezarlık düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

SONUÇ

10.03.2020

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Edirne Merkezde bulunan kavşak ve kavşak talebi bulunan noktalarda araç sayımı yapmak ve Edirne kent içi Ulaşım ve Trafik planlarının hazırlanması hizmet alım işi 2019/703237 16.01.2020
1 Haziran - 31 Aralık 2015 tarihleri arası ihaleler ve sonuçları. 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM
1 Haziran - 31 Aralık 2016 tarihleri arası ihaleler ve sonuçları. 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM
1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arası ihaleler ve sonuçları.    
1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arası ihaleler ve sonuçları.    
1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arası ihaleler ve sonuçları.