ÖNEMLİ DUYURU

2016-08-02 11:28:45
ÖNEMLİ DUYURU

Emlak Vergisi Muafiyeti Kaldırılan ve İdari Tarhiyat yapılan,

adreslerine tebligatta bulunulamamış mükelleflerimizin listesi şu şekildedir: