HADIMAĞA MEVKİİ SOSYAL KONUTLARINA, YAPI KULLANIM İZNİ!

2023-12-25 14:27:37
HADIMAĞA MEVKİİ SOSYAL KONUTLARINA, YAPI KULLANIM İZNİ!

Belediyemiz tarafından Hadımağa Mevkiinde bulunan alanda sosyal amaçlı konutların oluşturulmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda gerekli İmar Planı onayları yapılmıştı. Bölgede konut alanlarında ihtiyaç duyulan dükkanların yapılabilmesi için Plan Notu düzenlemeleri gerekmiş olup, düzenlemeler Belediyemizce onaylanmıştır. Söz konusu bölgede Tapunun Edirne Merkez Fatih Mahallesi 2613 ada 1 parsel ve 2606 ada 8 parsel sayılı taşınmazlarında 221 Adet Konut ve 10 Adet dükkan Belediyemizce İnşaat ruhsatı verilmiştir. Söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Yapılan konutlarda hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarından tam ve sağlıklı bir biçimde yararlanabilmeleri için talep edilen yapı kullanma izinleri de ivedilikle verilmektedir.