Gürültü Kontrolleri Hız Kesmiyor

Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan gürültü kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.

2014-08-08 13:24:00
Gürültü Kontrolleri Hız Kesmiyor
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli yetkililerin yaptığı açıklamada; ‘İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan gürültü kirliliği günümüzde bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde gürültü kirliliği yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir’ diyerek şöyle devam ettiler. “Gürültü kirliliği, insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler, olarak tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla, gürültü, istenmeyen seslerin yarattığı akustik bir olgudur. Gelişmiş ülkelerde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmış olan gürültü sorunu, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi olmasına karşın, ülkemizde az bilinen bir kirlilik türüdür. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir kirlilik türüdür. Düğün, nişan, sünnet vb toplu merasimlerin yoğun olduğu son günlerde gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetler artmaktadır. Yaşama kalitemizi bozmadan alacağımız basit önlemlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapan gürültü kirliliğini önlemek mümkündür. Özellikle yaz mevsiminde yapılan toplu merasimlerin sebep olduğu gürültü kirliliğinin engellenmesi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en az seviyelere indirgemek için, düğün, eğlence yeri vb gibi mekan/işletme sahiplerinin 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerleri aşmayacak şekilde gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan kontrollerde yönetmelik sınır değerlerini aşan ve gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler hakkında Çevre Kanunu 20.madde (h) bendi uyarınca 21.115 TL idari para cezası uygulanmıştır. Düğün vb eğlence faaliyetlerinin yoğun olduğu bu dönemde, vatandaşlarımızın huzur ve refahını korumak amacıyla, Edirne Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gürültü kirliliğini önlemeye yönelik denetimlerimiz devam etmektedir. Buna istinaden düğün, sünnet, nişan toplu merasim ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı işletme sahipleri hakkında idari para ceza uygulanmaması için gerekli önlemleri almaları ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bozmayacak şekilde eğlence faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir” denildi.