EMEKLİ MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

2016-02-09 09:26:07
EMEKLİ MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

EMEKLİ MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. Maddesi kapsamında, emekli muafiyetinden yararlanarak emlak vergisinden muaf olan mükelleflerimizden muafiyet durumlarının kontrolü itibari ile muafiyet şartlarını sağlamaya devam etmedikleri tespit edilenlere, muaflık haklarını kaybettikleri yıldan itibaren (Zaman aşımı göz önünde bulundurularak 5 yıl geriye dönük) Emlak Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gereğince idarece tarhiyat yapılmıştır. Bu mükelleflerimize 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği tebligatta bulunulmuş ancak, idarece tarhiyat evrakları kendilerine ulaştırılamamıştır.

İlanda isimleri ve sicil numaraları bulunan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 103. Maddeleri uyarınca borçları kendilerine ilanen tebliğ olunur.

Emekli Muafiyetinden yararlanan mükelleflerimiz, muaflıklarının devam edip etmediğini listeden sorgulayabilir ve listede ismi bulunan mükelleflerimiz Edirne Belediye Başkanlığı e-belediye sitesinden borçlarını öğrenebilirler.

 

Muaflık şartları sona eren mükelleflerimizin listesi için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

214 17 25

Dahili:

113-114-116