BAŞARILI OLAN ADAY LİSTESİ

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümleri kapsamında Belediyemizde görev yapmak üzere 1 Sürekli İşçi statüsünde " Yükleyici (Loder) Operatörü (Lastik Tekerlekli) " ve 1 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Operatörü için 20.09.2022 tarihinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlar sonucunda başarılı olan aday listeleri hakkında duyuru.

2022-09-23 10:32:21
BAŞARILI OLAN ADAY LİSTESİ