İHALE KONUSU İHALE TARİHİ
Edirne Belediye Başkanlığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı içinde Cenaze yakınlarına ve Başkanlık Makamının takdir edeceği Sosyal ve Kültürel Organizasyonlara verilmek üzere(pilav, İrmik Helvası ve ayran)yemek hazırlanmasıve nakli Hizmeti hizmet alımı 2019/613089 2019/613089
     
3 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2019/600904

SONUÇ

16.12.2019

Müdürlüğümüzce karla mücadele işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet damper üstü tuz serpme ekipmanı ve 1 adet kamyon ön kar küreme bıçağı 2019/587420 25.11.2019
Belediyemiz araç ve makinalarda kullanılmak üzere 700000 litre Motorin (Diğer) alımı 2019/570925

SONUÇ

10.12.2019

     
Veteriner işleri Müdürlüğü Mezarlıklar Biriminde kullanılmak üzere linyit kömür ve Sibirya menşeili kömür mal alım işi alımı 2019/510315 31.10.2019
     
Veteriner İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak 1 (bir) adet 5+1 kapalı kasa dizel yakıtlı kombivan soğutuculu 3(üç) kişilik cenaze taşıma kapasiteli cenaze nakil aracı mal alımı 2019/536309 14.11.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan 3 (üç) adet WC (umumi tuvalet) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.   22.10.2019
     
Edirne Belediyesi sınırları içinde Şükrü Paşa, Fatih, Koca Sinan, Karaağaç Mahallelerinde çift kat emülsiyonlu sathi kaplama yapım işi yapım işi 2019/462894

SONUÇ

10.10.2019

     
Veteriner İşleri Müdürlüğünün hizmetlerini yerine getirilmesinde kullanılacak 1 (bir) adet 5+1 kapalı kasa dizel yakıtlı kombivan soğutuculu 3(üç) kişilik cenaze taşıma kapasiteli cenaze nakil aracı mal alımı 2019/439784 26.09.2019
     
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet min 6x4 şasi üzerine min 14 m3 köşeli tip damperli kamyon alımı  2019/435789 

SONUÇ

 04.10.2019 

     
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet traktör alım işi 2019/428559

18.09.2019

SONUÇ

     
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere arazi tipi (4x4) çift kabinli kamyonet(pick-up)hizmet aracı mal alım işi alımı 2019/411316 16.09.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 49-50.  maddelerine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile satılacaktır.   15-20-22 Agustos 2019 
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 43-50.  maddelerine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile satılacaktır  15-20-22 Ağustos 2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan 4 (dört) adet WC (umumi tuvalet) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir 22.08.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 08.08.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 08.08.2019
     
Şehrimiz Talat Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Güngör Mazlum Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi ve Ali Rıza Ataktürk Caddesindeki kaldırımların engelli erişimine uygun hale getirilmesi işi yapım işi 4734 sayılı  Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir

31.07.2019

SONUÇ

     
  390 Km ve 840 Km Nakliye için Tanker Kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

30.07.2019

SONUÇ

     
Belediyemiz Asfalt Şantiyesi ve birimlerinde kullanılmak üzere 300000 kg Fuel Oil 4 Numara – Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

15.08.2019

SONUÇ

     
Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Biriminde cenaze defin hizmetlerinde kullanılmak üzere kadın erkek kefen takımı ve kefenlik patiska kumaş alınması mal alım işi 2019/328493 24.07.2019
     
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tomruk ve sera depo yerleri ile Asfalt Şantiyesine çeşitli malzemelerin düzenli depolanması için beton sahalar yapılması işi 2019/312495

17.07.2019

SONUÇ

     
Belediyemize ait Sarayiçi Mevkiindeki İç Büfe 01-07 Temmuz 2019 tarihli 658. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kullanıma verilecektir. 20.06.2019
     
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne tomruk ve sera depo yerleri ile Asfalt Şantiyesi'ne çeşitli malzemelerin düzenli depolanması için beton sahalar yapılması işi. 27.06.2019
     
2020 Yılı 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (açık arttırma) ile satışa çıkarılacaktır.  
 
07.07.2019
     
Şehrimiz 1 Murat, Şükrü Paşa, Fatih, Koca Sinan, İstasyon ve Barutluk Mahallelerinde yaya kaldırımı yapılması işi. 2019/275507 05.07.2019
     

Asfalt şantiyesine çeşitli malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 2019/247288

17.06.2019

SONUÇ

     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiindeki işyerleri 01-07 Temmuz 2019 tarihli 658. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” Haftası süresince 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kullanıma verilecektir. 13.06. 2019
     
 Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan yol kenarı araç parklanma yerinin işletilmesi işi 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.    25.06.2019
     
Asfalt şantiyesine çeşitli malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  2019/247288 17.06.2019
     
Edirne Merkez; Sarayiçi mevkiinde bulunan Eğlence alanı (Lunapark) “658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali” nedeniyle Eğlence alanı (Lunapark) olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Açık teklif (Artırma) Usulü ile ( 01.07.2019 - 07.07.2019 ) tarihleri arasında kullanıma verilecektir. 13.06.2019
     

Sarayiçi Mevkiinde bulunan krokide gösterilen 1 adet çevirmeci yeri ‘’658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’’ nedeniyle 1 Haziran 2019 / 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında 45 (kırkbeş) gün süre ile kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

28.05.2019
     
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile taşınır ve taşınmaz mal satışı ile taşınmaz mal kiralaması 18-19.06.2019
     
Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner işleri Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak Üzere Toner ve Kırtasiye Malzemesi Mal Alım İşi 2019/204967 20.05.2019
     

Şehrimiz Barutluk Mahallesine Edirne Belediyesi Spor Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

07.05.2019

SONUÇ

     
Şehrimiz muhtelif cadde, sokaklarda, meydan ve kavşak düzenlemelerinde kullanılmak üzere 30000 m2 (h= 8 cm) beton parke taş,3000 mt Bahçe Bordürü(20x10xSerbest Boy), 2000 mt Belediye Bordürü(30x15xSerbest Boy) alınması işi.  2019/185949

SONUÇ

13.05.2019

     

Belediyemiz araç ve tesislerinde kullanılmak üzere 400000 litre Motorin (Diğer) ve 80000 kilogram Fuel Oil 4 Numara - Kalorifer Yakıtı alımı 2019/179258

SONUÇ

09.05.2019

     
Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Her Türlü Hava Koşuluna Uygun Araç Lastiği Mal Alımı İşi 2019/156288 15.04.2019
     
Müdürlüğümüze bağlı asfalt şantiyesine çeşitli malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 2019/152695 26.04.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 26.03.2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 49-50. maddelerine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 12-14-19-21 Mart 2019
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 43-50. maddelerine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile satılacaktır. 12-14-19-21 Mart 2019
     
Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk sağlığı ve Mezarlıklar Biriminde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün ve Ot ilacı Mal alım işi alımı 2019/70537 12.03.2019
     
Belediyemiz araç ve tesislerinde kullanılmak üzere 500000 litre Motorin (Diğer) ve 100000 kg Fuel Oil 4 Numara / Kalorifer Yakıtı alımı 2019/102547 04.04.2019
     

Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2019 Yılında Yapılacak Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Alt Temel Malzeme,Temel Malzeme Ve Asfalt Mıcırı Alınması İşi 2019/94244

SONUÇ

05.04.2019

     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.  07.03.2019 
     
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.  07.03.2019 
     
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Yolların işaretlenmesinde kullanılmak üzere yol çizgi boyası mal alım işi 2019/54972 27.02.2019
     
Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Şehrimizde Güvenli Trafiğin Devamının Sağlanması Amacıyla Trafik Malzemesi Alımı Mal Alımı İşi 2019/44271 25.02.2019
     
Belediyemiz araç ve tesislerde kullanılmak üzere 500000 litre Motorin (Diğer) ve 100000 kilogram Fuel Oil 4 Numara / Kalorifer Yakıtı alımı 2019/24823 20.02.2019
     
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Teknik Şartname Doğrultusunda 1(bir) adet 16 +1 Minibüs Mal Alım İşi 2019/33283 12.02.2019