2020 YILI ULAŞIM HİZMETLERİ MECLİS KARARLARI
2020 ŞUBAT AYI ULAŞIM HİZMETLERİ 10 NO'LU, 20 NO'LU, 30 NO'LU, 40 NO'LU,50 NO'LU MECLİS KARARI
2020 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI KARAR ÖZETİ
2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARI
2020 YILI EKİM AYI 126 NO'LU, 127 NO'LU KARAR
2020 YILI ARALIK AYI 179 NO'LU KARAR, 180 NO'LU KARAR, 181 NO'LU KARAR