Geçmiş Dönem Belediye Başkanları

Hacı Salim Efendi
1878-1879
Dilaver Bey
1898-1903/1907-1910
Fuat Bey
1910-1913
Dağdeviren Ahmet Bey
1913-1918
Şevket Dağdeviren
1918-1920
Yolageldili Kasım Bey
1922-1923
İbrahim Zağra
1923-1925
Tevfik Sırrı Gür
1925-1927
Mithat Vardar
1927-1930
Ekrem Demiray
1930-1934/1934-1935
Ferit Çardaklı
1935-1937-1939
Şerif Bilgen
1937-1938/1939
Hasan Osma
1945-1946
Tahsin Şıpha
1946-1950
Hasan Maksutoğlu
1950-1952
Sebahattin Parsoy
1952-1954
A.Rıza Ataktürk
1954-1955
Dr.Ratip Kazancıgil
1955
Nuri Alışkan
1955-1960
Burhan Işıkseren
1963-1969/1969-1973
Şevki Arman
1973-1977
Güngör Mazlum
1977-1980
Ecz.İbrahim Ay
1984-1989
Cengiz Varnatopu
1999-2004
     
İnş.Müh.Hamdi Sedefçi
1989-1994/1994-1999/
2004-2009/2009-2014