5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Belediye Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Edirne Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
FAALİYETLER
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.
 
      ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ       
 
Adı Soyadı / Ünvanı Doğum Yılı Eğitim Durumu İletişim Bilgileri
 
  1973

Haccettepe Üniversitesi

İİBF Maliye Bölümü

0 284 213 91 40
Dahili : 103
Hakan İŞCAN
Belediye Başkan Yrd.
Etik Komisyonu Başkanı
 
1970

Anadolu Üniversitesi

İktisat Fakültesi

0 284 213 91 40
Dahili : 112
İlknur AKTAŞ
İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. V.
Etik Komisyonu Üyesi
 
1960

Anadolu Üniversitesi

İktisat Fakültesi

0 284 213 91 40
Dahili : 110

0 284 214 55 53

Erdinç MİLON
Yazı İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi