Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Belediye Encümeni

Encümen Başkanı
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
     
Üye Üye Üye
Aydın KORUYAN Ramazan TANAL Serkan LİZNAK
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi
     
Üye Üye Üye
Ruhi TAKINDI Mustafa ZOGO Dinçer ASAR
Mali Hizmetler Müdürü Zabıta Müdürü Şehir Plancısı
    İmar ve Şehicilik Md. V.