EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL'DE TOPLANIYOR

Edirne Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 6 Eylül Cuma Günü Saat:14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.


EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL'DE TOPLANIYOR

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında Saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantıda 5 gündem maddesi görüşülecek.
Toplantının gündem maddelerinin yeraldığı Belediye Meclisi Eylül ayı ilanı şu şekilde:

İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21 inci maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 06.09.2019 Cuma günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda yapacağı Eylül ayı toplantısına ait gündem aşağıya çıkarılmıştır.

Gündem                                          :

1- Bir önceki toplantıya ait 01.08.2019 tarihli tutanak.

2- İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Edirne Belediyesi için belirlenen sınırlar dahilinde, Tıbbi Atıkların; tüm sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu ve Özel) Doktor ofisleri ile talep halinde evlerden, (idarenin onayına müteakip) kentimizdeki tüm Tıbbi Atıkların 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve eklerinde belirtilen kurum, kuruluşlar ve alanlardan mevzuata uygun şartlarda halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması, sterilizasyonu yapıldıktan ve evsel katı atık haline geldikten sonra düzenli depolama alanına taşınarak bertaraf edilmesi işinin 2886 sayılı D.İ.K’nun hükümleri gereğince 5 yıla kadar süre ile ihale edilmesi ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 27.08.2019 tarih ve E.456148 sayılı yazısı.

3-  Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonunun 09.08.2019 tarihli toplantısında almış olduğu 2019/04, 2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15, 2019/16 sayılı kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve E.456712 sayılı yazısı.

4- Edirne Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odasının “Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliği ile ilgili revizyon talepleri ile ilgili 22.08.2019 tarih ve 2019/011 sayılı yazılarının Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.08.2019 tarih ve E.456186 sayılı yazısı.

5- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 29.08.2019 tarih ve 2019/35, 36, 37 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve E.457452 sayılı yazısı.